TẦM SOÁT TRÍ NHỚ MIỄN PHÍ

Bài viết

Hoạt động nhóm

Hoạt động nhóm hỗ trợ điều chứng mất trí nhớ Alzheimer bao gồm phục hồi trí nhớ, phục hồi nhận thức, kích thích não, v.v.. Chúng tôi cung cấp nhiều hoạt động phổ biến cho những bệnh nhân mắc chứng...

Xem thêm

GIỮ KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI


Đăng ký để nhận bản tin hàng tuần của chúng tôi phân phối trực tiếp đến hộp thư của bạn