TẦM SOÁT TRÍ NHỚ MIỄN PHÍ

DỊCH VỤ

Hỗ trợ người săn sóc

Đào tạo miễn phí dành cho người săn sóc (caregiver) bệnh mất trí nhớ Alzheimer suy giảm nhận thức và nhân sa sút trí tuệ cho tất cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp chăm sóc người thân (là ba mẹ,...

Xem thêm

Hoạt động nhóm

Hoạt động nhóm hỗ trợ điều chứng mất trí nhớ Alzheimer bao gồm phục hồi trí nhớ, phục hồi nhận thức, kích thích não, v.v.. Chúng tôi cung cấp nhiều hoạt động phổ biến cho những bệnh nhân mắc chứng...

Xem thêm

GIỮ KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI


Đăng ký để nhận bản tin hàng tuần của chúng tôi phân phối trực tiếp đến hộp thư của bạn